Träff 4. Uppgifter Uppgifter att ladda ner

Här finns material som du kan ladda ner och  som ska användas på Träff 4


Pass 2. Uppgift 1. Testa dina kunskaper om hjärtsvikt

Här kan du ladda ner uppgift 1 –Testa dina kunskaper om hjärtsvikt.

Träff 4. Pass 2. Uppgift 1. Testa dina kunskaper om hjärtsvikt


Pass 2. Uppgift 2. Min plan för att vara Aktiv med hjärtsvikt

Här kan du ladda ner uppgift 2 – Min plan för att vara Aktiv med hjärtsvikt.

Träff 4. Pass 2. Uppgift 2. Min plan för att vara aktiv med hjärtsvikt


Pass 4. Uppgift 3. Självskattning – uppföljning

Här kan du ladda ner uppgift 3 – Självskattning – uppföljning.

Träff 4. Pass 4. Uppgift 3. Självskattning