Träff 4

Sista träffen på utbildningen – nu börjar resten av deltagarnas liv med hjärtsvikt. Hur väljer man att se på sin framtid? Hur vill man använda kunskaperna man fått under utbildningen i sin vardag? Vi repeterar det viktigaste och gör en personlig handlingsplan för framtiden. Riksförbundet HjärtLung presenterar sin verksamhet och hur de kan vara ett stöd i en mer aktiv vardag. Till sist ser vi tillbaka på utbildningen och säger tack och hejdå.