Träff 1

Första träffen innehåller grundläggande kunskaper för att ge deltagaren möjlighet att förstå och acceptera sin sjukdom. Hur fungerar det friska hjärtat och vad händer med hjärtat vid hjärtsvikt? Hur påverkar hjärtsvikt resten av kroppen? Hur behandlar man hjärtsvikt och varför? Till sist, vad innebär det att få en kronisk sjukdom? Och kan man acceptera sin sjukdom och hitta viljan till ett fortsatt aktivt liv?