Träff 2 – Leva med Hjärtsvikt

Den här träffen tar upp vilka läkemedel som är vanliga vid hjärtsvikt, vad de har för effekt och varför det är viktigt att följa sin läkemedelsordination. Sedan handlar det om vikt och vätska, och varför man ska väga sig varje dag och hålla koll på sina symtom. Därefter kommer praktiska tips vid resor vid hjärtsvikt. Till sist pratar vi om oro och nedstämdhet, vanliga känslor när man har en livslång sjukdom.


Utbildningen är framtagen 2017 och reviderad 2024.